Oferim servicii și produse care vizează îmbunătăţirea eficienţei instalațiilor și proceselor termice existente pentru orice tip de aplicaţie.

Diagnostic și soluţii pentru optimizarea eficienţei sistemului.

ICI Caldaie își elaborează, proiectează și realizează produsele pentru a asigura valori ridicate ale eficienţei energetice. Noile tehnologii digitale utilizate de sistemele noastre pentru supravegherea instalațiilor permit monitorizarea acestora pentru a identifica cele mai potrivite soluţii de eficienţă capabile să satisfacă orice necesitate a pieţei, constrângeri legislative sau probleme de instalare.

Recuperarea energiei termice din fum, în mod simplu sau integrat în generatoare.>

Necesitatea de a recupera o cantitate cât mai mare de energie conţinută în fumul de ardere a determinat ICI Caldaie să dezvolte sisteme din ce în ce mai avansate pentru recuperarea căldurii generată de propriile generatoare, substituind alte tehnologii cum ar fi cogenerarea sau combustia prin intermediul biomasei.

Consultanţă pentru obţinerea de stimulente și finanţare.

Experţii noştri oferă consultanţă specializată pentru obţinerea de stimulente și finanțări în urma intervenţiilor în domeniul eficienţei energetice, în conformitate cu constrângerile normative în vigoare, în scopul implementării unor sisteme cu eficienţă înaltă care utilizează tehnologii inovative disponibile pe piaţă.