Date solicitant

Firmă însărcinată cu instalarea

Tehnician prezent pe şantier

Date instalare

Produse Caldaie ICI

"Câmpurile indicate asterisc * sunt obligatorii
Notă informativă asupra tratamentului datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 “GDPR”. ICI Caldaie S.p.A în calitate de titular al tratamentului, vă informează că datele furnizate prin completarea formularului de colectare a datelor vor fi utilizate exclusiv cu scopul de a răspunde solicitărilor Dvs. cu privire la informaţii sau pentru a fi contactat, adică pentru înregistrarea în spaţiul rezervat disponibil pe site cererilor de asistenţă. Datele nu vor fi transferate în ţări terțe și vor fi gestionate de personal autorizat de titular, eventual cu ajutorul unei Companii specializată în gestionarea platformei web. Persoana interesată are posibilitatea de a solicita în orice moment punerea în aplicare a drepturilor sale, conform cazurilor și limitelor prevăzute de GDPR, cum ar fi accesul la datele personale, modificare și ştergerea acestora, contactând titularul la adresa privacy@icicaldaie.com. privacy@icicaldaie.com"
Click this link and vote BIONICO! https://www.fch.europa.eu/awards-2019#voting